Izvješće o događaju možete skinuti na svoje računalo.

Ovdje ćete naći program trećeg kongresa u organizaciji naše Udruge.

Hrvatsko društvo za pelviperineologiju (HDP) i Zavod za integrativnu ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju u Zaboku,  Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, poziva Vas na: 

  • KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA PELVIPERINEOLOGIJU S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
  • POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ ʺZDJELIČNA MEDICINAʺ 

koji će se održati u Poreču, Valamar Diamant Hotel 4*, 01.-03.10.2021. sa sljedećim preliminarnim programom: 

Petak, 01.10.2021.
17.30-19.30 Registracija i otvorenje
Subota, 02.10.2021.

08.30-11.00 Plenarna sjednica 1. Zdjelična kirurgija i minimalno invazivne terapijske metode
11.30-14.00 Plenarna sjednica 2. Fizikalna i farmakološka terapija u zdjeličnoj medicini
14.00-17.15 Poslijediplomski tečaj ʺZdjelična medicinaʺ
Nedjelja,03.10.2021.
08.30-12.30 Stručne radionice i praktične vježbe

  • Skup je namijenjen ginekolozima, urolozima, kirurzima, fizijatrima i fizioterapeutima, neurolozima, radiolozima, onkolozima,  obiteljskim doktorima i svim stručnim profilima iz područja zdjelične medicine.
  • Skup će biti bodovan prema pravilniku HLK i HKF.
Kotizacija (kn)Rana-do 31.08.2021.Kasna-od
01.09.2021.
Kod registracije
Specijalisti1200,001400,001500,00
Specijalizanti i fizioterapeuti  900,001100,001200,00
Osobe u pratnji  600,00  700,00  750,00

Organizacijski koordinator: Northern Lights j.d.o.o. za poslovne usluge, Zagreb
Predsjednik HDP                           Dopredsjednik HDP                     Tajnik HDP
Damir Hodžić                                    Rajko Fureš                             Dalibor Hržica